Text och undervisning av Vello Vaim

Se oss på Youtube

Se Inga-lill Vaims Youtube kanal med uppmuntrande budskap.

Gå till Youtube-kanal

Shop 

Boken: Profetisk bön av Vello Vaim

Syftet med denna bok är att varje läsare skall få uppleva livs förvandling som leder till profetisk bön som skapar ny framtid. Detta blir en verklighet när vi börjar vandra vår sträcka i bön från nederlagsplatsen till segerplatsen. Jesu blod har gått före dig i varje situation som du möter. Pris: 180 kr Finns på Svenska och Norska.  
Kontakta oss: Vello & Ingalill Vaim Lerstensvägen 3 70374 Örebro Telefon: 019 -20 08 30 vellovaim@msn.com vaimingalill@gmail.com  

Contact us:
Prayer Walking Mission International - Praise & Worship Music International 1970 Ocean Avenue, San Francisco, CA, 94127 Phone: 1-415-333-1970. Fax: 1-415-333-7425 vellovaim@msn.com vaimingalill@gmail.com