I Kristus kalendern

I Kristus kalendern och den valiga års kalendern

Av flera orsaker med dess samband vill jag både vittna, berätta och undervisa om det som började redan under hösten 2015. Då kom uttrycket ”i Kristus kalender” till mig. I samband med det kunde jag i Anden se det som var planerat i Kristus, både som förut beredda gärningar, men också som kontakter, händelser och mötesplatser i Guds rike. Detta ”utkristalliserades” och började även växa fram i en process av profetisk bön som blev allt tydligare. Jag kunde både se och förstå att en del av detta kunde ha skett redan tidigare och i vissa fall skulle det även ha skett tidigare. På så sätt kunde jag se både samband och skillnad mellan ”i Kristus kalendern” och den vanliga års kalendern.
Samtidigt som jag hade denna ”progressiva kalender vision” kom också orden om återlöst tid . När vi ser återlöst tid och uppvaknande så är det en trestegs uppmaning och utveckling i bibeltexten i Ef.5:14,15: vakna upp – stå upp – vandra i visdom, vi återkommer alltså till detta igen för att förstå mer av utvecklingen vidare.

(Svensk + Norsk övers.): Vakna upp du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig. Sen därför noga till, hur ni vandrar inte såsom ovisa människor, utan såsom visa; så att ni köper läglig tid, (Eng. redeem the time), för dagarna är onda, (ty tiden är ond). Det är dags att vakna ty tiden är ond. Vi måste vandra som visa, inte som ovisa. Vi måste köpa läglig tid och betala priset i bön. Vi måste förstå vad som är Herrens vilja, Guds plan för oss(Ef.5:14-17).

Det kommer alltså att vara en trefaldig utveckling som nu fortsätter år 2016 och knyter an till åren 2015-2016-2017 och just nu är det som att mer och mer vandra i klarhet angående detta. Tidsmässigt kopplar det också som en princip till det som var – det som är – och det som kommer. På flera sätt är det ett trefaldigt skeende och utveckling. Det är också ett trefaldigt justerande samband, likt en samverkande – samarbetande – synergi i Guds rikes timing på jorden. Det sätter i gång och påverkar det som stoppats upp och inte tidigare kunde ske och på så sätt blivit försenat. Det kommer nu att ske med en accelerations effekt enligt Guds upprättelses plan.
Dels avslöjas och berörs det som tidigare har opererat i mörkret, men nu blir det avslöjat när uppenbarelsens ljus kommer så påtagligt. Det gör att vi ännu mer förstår betydelsen av LJUSETS rike – när vi tar emot ett rike som inte kan skaka, enligt (Hebr.12.28).

Med detta uppvaknande kunde jag se dessa två kalendrar mötas och synkroniseras under 2016, så att det som inte hade kunnat ske tidigare, nu börjar ske enligt Guds plan och syfte. Förutsättningarna för Guds utvalda kairos tid var nu på plats.
Jag började mer och mer förstå hur ”i Kristus kalendern” fungerar i förhållande till en vanlig almanacka eller års kalender.

Detta kom alltså till mig på flera sätt och det skedde vid olika tillfällen, samt även på olika platser i flera länder. Det blev ännu mer klart för mig inför årsskiftet till kalenderåret 2016, men det förlösande ordet som kom till mig var betydelsen av ”i Kristus kalender”. Först kom det på engelska i USA som ”In Christ calendar”. När jag såg in i den kalendern så var vad som att se förutbestämda planer och kallelsen i Kristus. Det kom som olika bildsekvenser som också såg ut som profetiska bilder, det liknade också pusselbitar som kom tillsammans och bildade en helhetsbild. Man kan kalla det för ett ”profetiskt kairos tilltal”.

Redan tidigare i bönebrev har jag förklarat skillnaden mellan chronos tid och kairos tid (grekiska grundtextord från NT). I samband med det har vi talat om ”Guds profetiska kairos klocka”. Chronos kan beskrivas som kronologisk allmän tid som mäts i sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor, månader och år. Medan kairos tid kan beskrivas som Guds förutbestämda och utvalda tid med förut beredda gärningar.

Vi har redan nämnt ett bibelsammanhang i Efesierbrevet 5 kapitel. Likaså kom även andra bibelord. Detta var också ett ord om Guds rikes uppvaknande. Låt oss också se på två versar till som talar om tillståndet ”i Kristus”. Min bön är att vi ännu mer ser och förstår mening och betydelse i dessa bibelversar (här delvis förstärkt och parafraserade): Vi är hans mästerverk, skapade i Kristus att vandra i förut beredda gärningar (Ef.2:10). Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi, se det nya har kommit (2Kor.5:17). Vilket också betyder; ett gott nytt nådens år från Herren!

Låt mig också passa på att säga att den motsatta effekten mellan dessa ”kalendrar” också kan ske. Motsatt i den bemärkelsen att något tas bort för att ersättas med något annat. Det kan vara på så sätt att något (genom människor som inte vandrar med Gud) kan vara planerat i den vanliga kalendern. Det kan vara planerat att verkställas vid ett visst datum, men om det inte är planerat ”i Kristus kalendern”, så kan det upphävas genom aktiv bön. I slutet av förra bönebrevet berättade jag om hotet från en bankinstitution att ”tvångsförsälja” hela kyrkan, skolan och därmed tornet, den 25 november, 2015. Denna datumrelaterade försäljning blev upphävd och ställd under helt andra villkor. Istället händer nu något annat som jag såg ”i Kristus kalender synen”. Några dagar innan jag skriver detta bönebrev, fick jag ett annat nyhetsbrev från pastor Richard i USA. Vi väljer att inte översätta allt som sägs från engelska till svenska eller norska här, du kan istället läsa den engelska texten:

Brother Vello Vaim, the prophet from Sweden, prophesied that first the roof must be fixed ~ then pay off the church. He said when the leaking roof is fixed it will be a sign in the Spirit that you have a covering. This miracle is now happening before all of our eyes!
If you remember, the week before last Sunday I said in my message that the building would now get a new roof. But at the time I had no clue that the contractors had already started working on the roof. And now it is happening!

I både syn och dröm förra året, som anknyter till detta som jag beskriver angående ”i Kristus kalendern” såg jag olika händelse sekvenser hända i samband med detta. På detta sätt kan man säga att det som var planerat i bank institutionens kalender blev synbart, men också det som uppenbaras genom ”i Kristus kalendern”, uppenbarligen är det just detta som sker nu. Precis som det fysiska taket på kyrkbyggnaden också motsvarar ett tecken. Det både blir och är ett tecken som utgör ett beskydd i dubbel bemärkelse. Taket talar på så sätt även om det nödvändiga beskyddet i Anden, inte bara mot fysiskt regn.

Det är både märkligt och härligt samtidigt, dels att berätta om detta tecken och samtidigt upphäva verkställandet av hotfulla planer mot en kyrka i San Francisco, USA. Det är alltså två saker som sker vid tidigare tillfällen, det är en viss tid emellan. Först har jag en profetisk dröm, senare i samband med ”kalender synen” har vi fått se ett skeende som har med flera saker att göra. Dels ska något upphävas från datum kalendern i november, 2015, men det är också något annat speciellt som skall gå i uppfyllelse i den vanliga kalendern. Detta beror på att enligt ”i Kristus kalendern” är det något annat som skall ske istället under 2016.

Den första drömmen jag har kommer också in på avslöjandet av det man nu efteråt kan kalla för avslöjandet av en ekonomisk komplott. Det är en man som representerar ett sammanhang som vill komma åt byggnaden med felaktiga motiv, men också för fel sak. Detta kom fram i drömmen som jag hade med det läckande taket i kyrkan och personer som var inblandade. (Vill här förtydliga, att kyrkbyggnadens tak verkligen fysiskt läcker vatten när det regnar). Detta i sin tur talar också om nödvändigheten av Andligt beskydd.

När jag i förra bönebrevet skrev om att göra en profetisk handling som är inriktad på den förutbestämda framtiden, och gjorde det genom att profetera med en ”FÖR PROTOTYP Bönefackla”! Profetiska handlingar kan verka underliga för en del, men när de är enligt Guds handlingsplan, så är det i samverkan med planeringen ”i Kristus kalendern”. Fortsättning följer i nästa brev.

Här följer ett avsnitt även i detta bönebrev som Ingalill skrivit:

Under vinterns kallaste dagar har jag sett hur björkarna stått i frostiga vita kläder. Dom har sett frusna och förstelnade ut – såsom naturen blivit avspeglad i Narnia filmerna.

Samtidigt slog mig en tanke här om dagen när jag körde i bilen genom en allé av dessa frusna träd: inom varje björk står våren och väntar och bidar tålmodigt på sin årstid. När den tiden är på frammarsch kommer hela naturen att förvandlas – det är den bästa tiden på året tycker jag.

Varje träd kommer att klä av sig det kalla, det frostiga, det frusna och förvandlas i en kaskad av färger med alla dess nyanser som vi alla uppskattar och njuter av att se; särskilt i maj månad.

Jag frågade en granne en gång om råd angående våra klätterrosor. Jag behövde veta när jag kunde klippa bort det gamla och döda från förra årets blomning och vinterns dvala?

Hennes svar till mig var; ”Ingalill, när björkarnas löv ser ut som
små musöron – då kan du klippa dina rosor”

Tänk att björkarna även kan förmedla praktisk visdom vad gäller mina rosor. Allt handlar om att förstå den årstid vi nu befinner oss i. Även vintern har sin tjusning och sitt syfte. Den betyder vila för naturen och för marken som så småningom skall producera ny gröda, nya bär och frukter, vackra blommor i våra trädgårdar att njuta av.

Vi människor behöver också lära oss att läsa av de olika andliga årstiderna som Gud har för oss. Vila bl.a. Är en väsentlig del av vår andliga utveckling, mognad och producerande och framväxt av Guds eget liv inom oss. De flesta av oss kanske känner igen den gamla sångtexten som lyder: ”När jag vilar verkar Jesus i mig”.. Åh om jag kunde leva ännu mer i enlighet med dessa ord!

Vår själ kan faktiskt stressas till att producera något ’för Gud’ då vi tror att det är vad Han vill. Vi kan hamna i att göra rätt sak men i fel tid och då fungerar ingenting i alla fall. Religion bär enbart krav med sig, medan relationen med Jesus Kristus är en viloplats för min själ som jag ständigt får vårda och leva utifrån varje dag av mitt liv.
Om Gud har bestämd att jag befinner mig i en andlig vilo period där jag tycker jag inte producerar så mycket för honom i yttre mått (vi frestas att så ofta jämföra oss med andras produktivitet) så må det vara så.

När nästa andliga årstid är på gång för mig då kommer jag att beskäras och klippas ner för att ’bära ännu mer frukt’ såsom Han har bestämt i Sin kärlek. Då kommer jag (och du) att explodera i en kaskad av vackra färger till Guds ära och välbehag.

Blomstra där du är planterad. Han vet vad Han gör i oss och med oss. Låt mig avsluta med Höga Visans ord:
Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg, vinstockarna står redan i blom, de sprider sin doft. Stå upp, min vän, min sköna, och kom!
Höga Visan 2:11-13.